"להצלחה היבטים רבים, שהעושר החומרי הוא רק אחד מהם. יתר על כן, ההצלחה היא מסע, לא יעד. שפע חומרי על כל ביטוייו הוא אחד מאותם דברים העושים את המסע מהנה יותר.  אבל ההצלחה כוללת גם בריאות טובה, מרץ להתלהבות לחיים, הגשמת מערכות יחסים, חירות יצירתית, יציבות רגשית ונפשית, תחושת רווחה ושלוות נפש."

דיפאק צופרה בספרו ההצלחה בשבעה חוקים רוחניים.